Join us
Job vacancies.
 
พนักงานสนับสนุนการขาย ( 3 positions )
Position : Sales Coordinator ( 3 Position )
 
Property

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.รับออเดอร์จากลูกค้าทางโทรศัพท์และป้อนข้อมูลคาสั่งซื้อเข้าระบบคอมพิวเตอร์

2.จัดทำเอกสารการเปิดออเดอร์ให้กับพนักงานขาย

3.จัดทำรายงาน-สรุปยอดการขายรายวัน รับผิดชอบรายรับ-รายจ่ายเงินสดประจำวัน เพื่อเก็บส่งมอบให้กับฝ่ายการเงิน รวมถึงจัดทำเอกสารและรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.ประสานงานยืนยันวันที่ในการจัดส่งสินค้ากับฝ่ายคลังสินค้า หรือพนักงานขาย ตามเงื่อนไขที่ระบุในการเปิดออเดอร์

5.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนการขาย

6.ให้ข้อมูลทั่วไปกับลูกค้าทางโทรศัพท์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

1.เพศชาย-หญิง อายุ 23-28 ปี

2.การศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ปี ขึ้นไป

4.มีทักษะการขาย รักงานบริการ และสามารถพัฒนาตนเองเป็นพนักงานขายได้ในอนาคต

5.มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office และ ระบบบัญชีสำเร็จรูปเป็นอย่างดี

6.มีความละเอียดรอบคอบ

7.มนุษยสัมพันธ์ดี
 

 
 
 
สนใจสมัครงาน กรุณาส่ง Resume มาที่ netchanok@liackseng.com
 
 
 
 
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | KNOWLEDGE | TROUBLE SHOOTING | CAREER | CONTACT
Copyright © 2011 All Right Reserved Liackseng.com