บริษัท เลียก เซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด
คุณไพศาล ฉัตรเลขวนิช
(ผู้ก่อตั้งบริษัท)
บริษัท เลียกเซ้งเทรดดิ้ง จำกัด
 
ได้เริ่มก่อตั้งในปี 2500 โดยนายไพศาล ฉัตรเลขวนิช เพื่อดำเนินธุรกิจทางด้านการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ปัจจุบันเป็นรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นวัตถุดิบ ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พลาสติกหลากหลาย ประเภทเช่น อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุตสาหกรรมภาชนะ บรรจุอาหาร อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมทั้งอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ
 
 
ผลิตภัณฑ์
บริษัท เลียกเซ้งเทรดดิ้ง จำกัด เป็นศูนย์รวมของเม็ดพลาสติกครอบคลุมทุกประเภทจากแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทั่วโลก ทั้งจากผู้ผลิต ภายในประเทศและการนำเข้าจากหลายประเทศ เช่น เยอรมัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซียสิงค์โปร์ ไต้หวัน จีน กลุ่มประเทศ ตะวันออกกลาง และ สหรัฐอเมริกา
 
 
วิสัยทัศน์
"เราจะเป็นที่หนึ่งในธุรกิจเทรดดิ้ง ในด้านยอดขาย และกำไร ด้วยบริการที่ให้คุณค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า"
 
 
นโยบาย
โดยบริษัท เลียกเซ้งเทรดดิ้ง จำกัด มี นโยบายจะรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะสร้าง ความพึงพอใจ สูงสุดให้ กับลูกค้าเป็นหลัก บริษัท เลียกเซ้งเทรดดิ้ง จำกัด มีการจัดการขนส่งรวดเร็วตรงต่อเวลา ตลอดจนมีการสำรองสินค้า คงคลัง เพื่อให้ลูกค้ามี ความมั่นใจว่า บริษัทจะมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในด้านการผลิตของลูกค้า ซึ่งเราเชื่อว่าการได้รับความ ไว้วางใจจากลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญประการแรก ของบริษัท
 
 
ค่านิยม
"ยึดมั่นคำสัญญา พัฒนาความคิด กล้าคิดกล้าแสดง ร่วมแรงสามัคคี เด่นดีบริการ"
 
 
คลังสินค้า
คลังสินค้า 2 แห่งสามารถรองรับสินค้า รวมกันได้ถึง 6,840 ตัน
 
สำนักงานใหญ่   สำนักงานสาขาเอกชัย
1,460 ตารางเมตร ขนาดคลัง 1,770 ตัน   4,800 ตารางเมตร ขนาดคลัง 5,070 ตัน
 

 

 
 
 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | KNOWLEDGE | TROUBLE SHOOTING | CAREER | CONTACT
Copyright © 2011 All Right Reserved Liackseng.com